منزل ویلایی کلهری فرهنگسر 3طبقه

املاک استان قم

منزل ویلایی 3طبقه بر 16متری موقعیت عالی جنوبی سند ششدانگ

تاریخ ثبت: 1396/12/21

قیمت: 360,000,000

شماره تماس: 09123109491