زمین کلهری فرهنگسرا

املاک استان قم

زمین شمالی سند ششدانگ

تاریخ ثبت: 1396/12/22

قیمت: 200,000,000

شماره تماس: 09123109491