زمین کلهری روبروی بج اسمان ۴۰۲مترمشاع از ۶۰۰۰متر

املاک استان قم

متراژ (متر مربع)۴۰۲ این زمین ۴۰۲متر از ۶۰۰۰متری دارای سند ششدانگ مشاع واقع در کلهری روبروی ۲۰۰واحدی پرستاران میباشد .نصف از این مبلغ با اپارتمان هم معاوضه البقی نقدا

تاریخ ثبت: 1396/12/24

قیمت: ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

شماره تماس: 09121470701