ویلایی 160 متر کلهری 30

املاک استان قم

2طبقه زیرزمین وهمکف دارای سند ششدانگ وعدم خلاف انتهای 30 سمت چب فرعی دوم سمت راست پلاک 44

تاریخ ثبت: 1396/12/24

قیمت: 450,000,000

شماره تماس: 09123109491