کلهری منزل ویلایی 3طبقه کلهری 12 سند ششدانگ

املاک استان قم

3طبقه 75متر کوچه 8متری

تاریخ ثبت: 1396/12/24

قیمت: 240,000,000

شماره تماس: 09905879491