کلهری کوچه 12 منزل ویلایی 150 متر سند ششدانگ

املاک استان قم

2طبقه بر کلهری 12 موقعیت عالی

تاریخ ثبت: 1396/12/24

قیمت: 450,000,000

شماره تماس: 09123109491