کلهری منزویلایی 75متر

املاک استان قم

2طبقه بر منزل 10متر

تاریخ ثبت: 1396/12/24

قیمت: 220,000,000

شماره تماس: 09905879491