زمینی قلفتی واقع در باغ کرباسی نزدیک به بلوار حکیم بر ۸.۵ در ۲۱ شمالی

املاک استان قم

تاریخ ثبت: 1396/12/29

قیمت: قیمت۳۵۰

شماره تماس: 09199710797