۳۰متری کلهر کوچه ۲۷بر ۱۲متری زمینهای ثبت شمالی آپارتمانی سفت کاری شده

املاک استان قم

متراژ (متر مربع)۱۶۸ ۳۰متری کلهر کوچه ۲۷بر ۱۲متری زمینهای ثبت شمالی ۳ طبقه روی پیلوت سفت کاری شده با سند ۶دانگ هر طبقه ۱۳۰متر بنا کلیه خلافی واضافه بنا ۲۰میلیون پرداخت شده دارای کنتور برق و آب و دو درب حیاطی

تاریخ ثبت: 1397/1/19

قیمت: ۴۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

شماره تماس: 09123515276