زمین بر خ 30 متری کلهری با بر 7/50 به متراژ 152 متر

املاک استان قم

متراژ (متر مربع)۱۵۲ زمین بر خ 30 متری کلهری با بر 7/50 به متراژ 152 متر سمت فرد نزدیک میدان مجیدیه سند شش دانگ اماده انتقال. متری4میلیون

تاریخ ثبت: 1397/2/1

قیمت: متری4میلیون

شماره تماس: 09125512099