کلهری سندشش دانگ دوطبقه دارای سی متر حیاط زیرزمین وهمکف

املاک استان قم

تعداد اتاق دو متراژ (متر مربع)۱۲۰ سندشش دانگ دوطبقه دارای سی متر حیاط زیرزمین وهمکف

تاریخ ثبت: 1397/2/1

قیمت: ۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

شماره تماس: 09307135561