زمین 152 متر با 7/5 بر سند قطعی جنوبی و قلفتی کوچه 12 متری نزدیک خیابان اصلی باتوافق شهرداری خیابان اذر جنب صندوق درودگران کوچه 2/1

املاک استان قم

قیمت۲۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان متراژ (متر مربع)۱۵۲ سلام زمین 152 متر با 7/5 بر سند قطعی جنوبی و قلفتی کوچه 12 متری نزدیک خیابان اصلی باتوافق شهرداری خیابان اذر جنب صندوق درودگران کوچه 2/1

تاریخ ثبت: 1397/2/1

قیمت: ۲۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

شماره تماس: 09335775802