زمین کلهری

املاک استان قم

متراژ (متر مربع)۲۰۰ زمینی به متراژ ۲۰۰ متر با توافق شهرداری بر خبابان بیست متری کارهای جواز آن تقریبا انجام شده به فروش میرسد

تاریخ ثبت: 1397/2/15

قیمت:

شماره تماس: 09120514503