زمین روبروی برج اسمان ۴۰۲متر سنددار مشاع از ۶۰۰۰متر

املاک استان قم

متراژ (متر مربع)۴۰۲ ۴۰۲متر از ۶۰۰۰متر مشاع روبروی ساختمان افتاب (پرستاران)

تاریخ ثبت: 1397/2/15

قیمت: ۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

شماره تماس: 09121470701