2400متر پشت بردر بهترین نقطه بلوار دل آذر

املاک استان قم

متراژ (متر مربع)۲۴۰۰ 2400متر پشت بر در بهترین نقطه بلوار دل آذر بدون توافق متری 900 هزار تومان

تاریخ ثبت: 1397/2/15

قیمت: متزی900هزار

شماره تماس: 09122514305