زمین بر 45 متری بهاءالدینی

املاک استان قم

متراژ (متر مربع)۳۰۰ شش دانگ زمین بر 45 متری بهاءالدینی (ادامه بلوار 15 خرداد) موقعیت بسیار خوب 300 متر جنوبی دارای تراکم مناسب (5 طبقه روی پیلوت) با کاربری تجاری و مسکونی در صورت تمایل میتوانید پروانه ویلایی بگیرید و همکف را تجاری کامل بگیرید. به واسطه متراژ زمین امکان تامین دو یا سه واحد در طبقه با متراژ مناسب وجود دارد. از زمین های شهرداری است که تعدادی از قطعات آن ساخته شده. هر متر 2,250,000 تومان قیمت مذکور مربوط به پرداخت نقدی می باشد.

تاریخ ثبت: 1397/2/15

قیمت: هرمتر2250000

شماره تماس: 09363277699