زمین 160 متری با 8 متر بر واقع در کوچه 40 کلهری معروف به 14 متری احداثی با سه طبقه پروانه روی پیلوت

املاک استان قم

متراژ (متر مربع)۱۶۰ سلام یک قواره زمین 160 متری با 8 متر بر واقع در کوچه 40 کلهری معروف به 14 متری احداثی با سه طبقه پروانه روی پیلوت بفروش می رسد سرمایه گذاری تضمینی رشد عالی و اینده دار

تاریخ ثبت: 1397/2/15

قیمت:

شماره تماس: 09369643132