زمین کلهری 23روبروی فرهنگسر

املاک استان قم

موقعیت عالی بر حدود 8 متر

تاریخ ثبت: 1397/2/15

قیمت: متری1800

شماره تماس: 09131667378