زمین کلهری 176 متر

املاک استان قم

شمالی سند قطعی 7.5 بر موقعیت عالی

تاریخ ثبت: 1397/2/16

قیمت: متری1700

شماره تماس: 09123109491